Những điểm mới đáng chú ý của Luật Đấu thầu 2023

16.01.2024

1. Điều 5 Luật Đấu thầu 2023: Bổ sung và Quy định chi tiết

Luật Đấu thầu 2023 đã thực hiện sửa đổi quan trọng về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư. Chi tiết bổ sung tiêu chí bao gồm không bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định chi tiết tiêu chí bị cấm tham dự thầu đặt ra các điều kiện mà nhà thầu, nhà đầu tư cần tuân thủ để duy trì tư cách hợp lệ.

1.1 Quy định đối với nhà thầu là hộ kinh doanh

Luật Đấu thầu 2023 đặc biệt chú ý đến hộ kinh doanh. Để có tư cách hợp lệ, hộ kinh doanh cần có giấy chứng nhận đăng ký, không trong quá trình chấm dứt hoạt động, đồng thời đảm bảo cạnh tranh và không bị cấm tham dự thầu theo quy định.

2. Sửa quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Luật Đấu thầu 2023 cập nhật quy định về bảo đảm cạnh tranh trong quá trình đấu thầu. Nhà thầu nộp hồ sơ cần độc lập về pháp lý và tài chính, đặt ra yêu cầu mới cho quản lý dự án, giám sát. Điều này nhằm tăng tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu.

3. Chủ đầu tư và kết quả thực hiện hợp đồng trên e-GP

Luật Đấu thầu 2023 yêu cầu chủ đầu tư cập nhật thông tin về lựa chọn nhà đầu tư và kết quả thực hiện hợp đồng trên hệ thống e-GP. Điều này giúp tăng cường trasparency và quản lý dự án, đảm bảo rằng mọi quyết định đều được ghi lại và minh bạch.

4. Chi tiết mức bảo đảm dự thầu đối với lựa chọn nhà thầu

4.1 Áp dụng trong các trường hợp đấu thầu khác nhau

Luật Đấu thầu 2023 quy định chi tiết về mức bảo đảm dự thầu, tùy thuộc vào loại hình đấu thầu. Điều này giúp đảm bảo rằng mỗi gói thầu có mức bảo đảm phù hợp, tạo điều kiện công bằng cho tất cả các bên tham gia.

4.2 Đối với lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư

Luật xác định cụ thể mức bảo đảm dự thầu đối với lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư, tùy thuộc vào quy mô và tính chất cụ thể của từng gói thầu. Điều này giúp tối ưu hóa sự cân đối giữa an toàn tài chính và khả năng tham gia của các bên.

5. Rút ngắn thời hạn hoàn trả bảo đảm dự thầu

Từ ngày 01/01/2024, thời hạn hoàn trả bảo đảm dự thầu được rút ngắn xuống còn 14 ngày. Điều này giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho những bên tham gia khác khi bảo đảm được giải tỏa nhanh chóng.

6. Bổ sung trường hợp không được hoàn trả bảo đảm dự thầu

Luật Đấu thầu 2023 bổ sung các trường hợp không được hoàn trả bảo đảm dự thầu. Điều này giúp ngăn chặn việc lạm dụng thủ đoạn để trì hoãn quyết định và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình đấu thầu.

7. Thêm hành vi bị cấm trong đấu thầu từ 01/01/2024

Luật Đấu thầu 2023 mở rộng danh sách hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu từ năm 2024. Những hành vi này bao gồm nhà thầu, nhà đầu tư không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực khi được yêu cầu và vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng để can thiệp vào quá trình đấu thầu.

8. Luật hóa một số trường hợp chỉ định thầu

Luật Đấu thầu 2023 đã luật hóa một số trường hợp lựa chọn nhà thầu được quy định tại Quyết định 17/2019/QĐ-TTg phải áp dụng hình thức chỉ định thầu. Điều này giúp tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quá trình chọn nhà thầu.

9. Bổ sung trường hợp được chào hàng cạnh tranh

Luật Đấu thầu 2023 mở rộng hình thức chào hàng cạnh tranh cho các gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp. Từ ngày 01/01/2024, các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp có thể tham gia chào hàng cạnh tranh, tạo ra một sân chơi công bằng cho tất cả các bên tham gia.

Kết luận

Luật Đấu thầu 2023 mang đến nhiều cải tiến quan trọng trong quá trình đấu thầu, nhằm tạo điều kiện công bằng và minh bạch cho tất cả các bên tham gia. Các điều chỉnh này đặt ra những yêu cầu cao về tính minh bạch, cạnh tranh, và quản lý dự án. Việc áp dụng đầy đủ và hiệu quả của luật này sẽ làm thay đổi cảnh báo thầu ở Việt Nam.

5 Câu hỏi Thường gặp Đặc biệt

 1. Luật Đấu thầu 2023 có áp dụng ngay từ khi nào?

  • Luật Đấu thầu 2023 chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2024
 2. Tại sao thời hạn hoàn trả bảo đảm dự thầu được rút ngắn?

  • Rút ngắn thời hạn giúp tăng cường hiệu suất quản lý và giảm thời gian chờ đợi cho các bên tham gia.
 3. Làm thế nào để nhà thầu đảm bảo độc lập về pháp lý và tài chính?

  • Nhà thầu cần chuẩn bị hồ sơ một cách độc lập, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định.
 4. Có những hành vi nào bị cấm trong đấu thầu?

  • Một số hành vi bị cấm bao gồm không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực và vi phạm an toàn, an ninh mạng.
 5. Làm thế nào để tham gia chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu 2023?

  • Từ ngày 01/01/2024, các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp có thể tham gia chào hàng cạnh tranh, đảm bảo sự công bằng trong quá trình đấu thầu.
Tin tức liên quan
DMCA.com Protection Status