Thoát nước chân không

16.10.2022

Tương lai xanh của thu gom nước thải thông minh

Hệ thống thoát nước chân không là một giải pháp chi phí thấp, thân thiện với môi trường cho các quận, cộng đồng và các nhà phát triển khu dân cư. Thay thế hoặc lắp đặt cơ sở hạ tầng thoát nước ở những khu vực khó khăn và tốn kém (chủ yếu là khu vực ven biển có mực nước ngầm cao). Nước thải chảy từ một nhóm nhà qua tự chảy đến một điểm thu gom trên đường phố. Từ đó, hệ thống thu thập chân không Flovac tiếp quản. Vận chuyển tất cả nước thải nhanh chóng và hiệu quả đến nhà máy xử lý, không bị rò rỉ.

Hệ thống thoát nước chân không có thể được lắp đặt nhanh chóng và với chi phí đào tối thiểu tiết kiệm đến 30% chi phí vốn. Bằng cách giữ nước mưa và nước ngầm ra khỏi hệ thống cống, chi phí vận hành và sử dụng điện thấp hơn đáng kể. Một hệ thống được giám sát đầy đủ cũng có thể giảm thời gian hoạt động và rủi ro.

Hệ thống thoát nước chân không được chấp nhận rộng rãi ở hơn 40 quốc gia. Cân nhắc những gì quan trọng đối với bạn và sẽ trở nên rõ ràng tại sao Flovac lại nhận được sự chấp nhận rộng rãi như vậy.

Flovac là nhà thiết kế, cung cấp và vận hành hệ thống thoát nước chân không lớn nhất trên toàn thế giới.

Xem thêm các giải pháp Thu gom nước thải chân không tại đây

Tin tức liên quan
DMCA.com Protection Status