Hướng dẫn lắp đặt miệng thu nước mưa Siphonic Outlet

12.06.2023

Lắp đặt outlet trong máng xối kim loại bằng cách hàn

Lắp đặt outlet trong máng xối kim loại bằng đinh tán

Thi công lắp đăt outlet trên màng chống thấm nhựa

Thi công lắp đặt outlet màng chống thấm bitum

Tin tức liên quan
DMCA.com Protection Status