Kiến trúc IOT cho theo dõi và điều khiển xa các thiết bị công nghiệp

22.09.2020

Kiến trúc IOT cho theo dõi và điều khiển xa các thiết bị công nghiệp

Quá trình thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu thu được bởi các cảm biến và thiết bị truyền động trong môi trường công nghiệp có thể được hưởng lợi từ các nền tảng dựa trên Đám mây hiện đại hướng tới việc triển khai hoàn chỉnh khái niệm Industrie 4.0.

Việc phân tích các tập dữ liệu khổng lồ được tạo ra bởi các cảm biến này (Dữ liệu lớn) có thể cho phép đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Ví dụ: có thể đạt được cải thiện năng suất bằng cách phân tích hiệu suất và sự xuống cấp của thiết bị để có phản hồi theo thời gian thực về cấu hình và tối ưu hóa. Công trình này đề xuất một kiến ​​trúc dựa trên đám mây cho các ứng dụng Internet of Things (IoT) để cải thiện việc triển khai các hệ thống công nghiệp thông minh dựa trên giám sát và điều khiển từ xa.

Bằng cách sử dụng các công nghệ cụ thể có sẵn như một dịch vụ, chúng tôi chứng minh kiến ​​trúc được đề xuất trên trường hợp sử dụng động cơ điện cảm ứng tự động. Cách tiếp cận này bao gồm các lớp để thu thập dữ liệu mạng cảm biến, chuyển đổi dữ liệu giữa các giao thức chuẩn, xếp hàng tin nhắn, phân tích dữ liệu thời gian thực, báo cáo để phân tích thêm và kiểm soát thời gian thực. Đặc biệt, bằng cách sử dụng kiến ​​trúc được đề xuất, chúng tôi đã giám sát, điều khiển và xử lý từ xa dữ liệu được tạo ra bởi các cảm biến và bộ truyền động được kết hợp với động cơ. Kết quả sơ bộ cho thấy nền tảng này có thể hỗ trợ các phương pháp dự đoán và quản lý hệ thống tự động trong bối cảnh Industrie 4.0.

 

Tin tức liên quan
DMCA.com Protection Status