Tiêu chuẩn thiết kế hệ thoát nước mưa Siphonic

14.05.2023

Tiêu chuẩn thiết kế hệ thoát nước mưa Siphonic phải tuân thủ các quy định của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như: BS EN 12056-3:2000, AS/NZS 3500.3:2015, ASTM D968-17, và ISO 877.

Các tiêu chuẩn thiết kế Siphonic

Dưới đây là tóm tắt nội dung các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho thiết kế hệ thoát nước mưa Siphonic:

  1. SIPHONIC ROOF DRAINS A112.6.9 – 2005ASME 112.6.9:2005 - Tiêu chuẩn Mỹ Tiêu chuẩn này xác định yêu cầu tối thiểu và hướng dẫn thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và thử nghiệm hệ thống cống thoát nước siphonic. Nó bao gồm định nghĩa các thuật ngữ và thông số liên quan đến thiết kế hệ thống thoát nước siphonic phù hợp. Áp dụng tiêu chuẩn này cho cống thoát nước trên mái, được thiết kế, sản xuất và lắp đặt trong các hệ thống đường ống dự kiến hoạt động trong điều kiện xi phông khử áp tạo ra bởi hệ thống đường ống kết nối. Trừ khi có quy định khác trong tiêu chuẩn này, các yêu cầu và tiêu chuẩn cho cống thoát nước theo ASME/ANSI A112.6.4 không áp dụng cho cống thoát nước trên mái. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cống thoát nước thông thường được bảo hiểm theo ASME/ANSI A112.6.4. Mục đích của tiêu chuẩn này không là đưa ra yêu cầu cống thoát nước cụ thể về lượng nước cần thoát ra. Mục đích của tiêu chuẩn là cung cấp các quy trình thử nghiệm được chuẩn hóa để đảm bảo rằng các sản phẩm thoát nước được đánh giá cùng tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này không đặt tiêu chí về hiệu suất dòng chảy hoặc độ sâu tối thiểu cho cống thoát nước trên mái, mà chỉ định các quy trình thử nghiệm chuẩn sẽ được thực hiện trên các sản phẩm thoát nước mái siphonic để ghi lại hiệu suất thực tế và giới hạn vật lý của chúng. Nhà sản xuất sẽ cung cấp các dữ liệu này trong tài liệu, để nhà thiết kế sử dụng khi chọn sản phẩm thoát nước và tính toán thiết kế dựa trên các đặc tính hiệu suất.
  2. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ & KỸ THUẬT ASPE / ANSI 45-2013 - Thiết kế hệ thoát nước mưa mái Siphonic

  3. BS EN 12056-3:2000 UNITED KINGDOM – TIÊU CHUẨN BRITISH-GRAVITY DRAINAGE SYSTEMS INSIDE BUILDINGS. ROOF DRAINAGE, LAYOUT AND CALCULATION  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính toán, thiết kế và lắp đặt hệ thống thoát nước mưa siphonic. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các hướng dẫn về lựa chọn và bảo trì các thiết bị và vật liệu sử dụng trong hệ thống thoát nước. Tiêu chuẩn này bao gồm tất cả các khía cạnh của hệ thống thoát nước trên mặt đất và bao gồm cả Phụ lục quốc gia (NB) để xác định cường độ mưa thiết kếĐề xuất phương pháp thiết kế cho hệ thống thoát nước trên mái và khu vực lát đá dựa trên kiến ​​thức thủy lực và khí tượng hiện đại. Cũng liên quan đến việc lựa chọn vật liệu và với công việc tại chỗ, bao gồm kiểm tra, thử nghiệm và bảo trì.

  4. AS/NZS 3500.3:2015 - Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế và lắp đặt hệ thống thoát nước mưa siphonic ở Úc và New Zealand. Nó cũng bao gồm các yêu cầu về bảo trì và vận hành của hệ thống thoát nước mưa.

  5. ASTM D968-17 - Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm để đánh giá tính năng của các phụ kiện và ống dẫn trong hệ thống thoát nước mưa siphonic.

  6. ISO 877 - Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế và lắp đặt hệ thống thoát nước mưa siphonic, đồng thời cung cấp các hướng dẫn về lựa chọn và sử dụng các thiết bị và vật liệu phù hợp với tiêu chuẩn này.

  7. BS 8490: 2007 Hướng dẫn hệ thống thoát nước mái nhà - BS 8490 là Tiêu chuẩn Anh áp dụng cho các hệ thống thoát nước trên mái sử dụng các ống có tiết diện tròn hoạt động dưới tác động của ống hút. Nó không áp dụng cho các hệ thống thoát nước siphonic sử dụng ống dẫn hình chữ nhật hoặc hình thang để truyền nước. Nó cung cấp thông tin và cung cấp hướng dẫn về các thông số thiết kế, lắp đặt, xác minh và bảo trì các hệ thống thoát nước mái siphonic. Hướng dẫn cũng được đưa ra khi thực hiện kiểm tra thiết kế, cho việc sử dụng các nhà đầu cơ và cơ quan quản lý. Các vấn đề đặc biệt đối với hệ thống thoát nước tại chỗ nhận dòng chảy từ hệ thống thoát nước mái siphonic cũng được đề cập. BS 8490 nên được đọc cùng với BS EN 12056-3 liên quan đến việc bố trí và tính toán thoát nước mái nhà. BS8490 cung cấp thông tin tạo điều kiện cho việc sử dụng BS EN 12056-3 tại Vương quốc Anh liên quan đến hệ thống thoát nước trên mái nhà; nó không làm thay đổi bất kỳ quy định nào của tiêu chuẩn đó.

 

 

 

 

Tin tức liên quan
DMCA.com Protection Status