Hướng dẫn sử dụng thiết bị xử lý nước cứng bằng Từ trường

09.12.2022

Các vị trí có thể lắp đặt thiết bị điều hòa độ cứng HY-MAG trong hệ thống cung cấp nước của tòa nhà bao gồm:

  • Tùy chọn 1: Nguồn cấp nước chính vào bể chứa nước, có thời gian lưu nước dưới 48 giờ để đảm bảo hiệu quả xử lý
  • Tùy chọn 2: Lắp đặt trước bơm tăng áp để xử lý nước cung cấp vào đường ống nước sạch
  • Tùy chọn 3: Lắp đặt ở đầu ra của bơm tăng áp trong hệ thống cung cấp nước sạch tới các đơn vị sử dụng. Cũng như tùy chọn 2, vị trí này cho hiệu quả xử lý ngay, tức thời và không bị suy giảm chất lượng
  • Tùy chọn 4: Lắp đặt trong hệ thống tuần hoàn nước nóng, mạch kín và không có bay hơi