Mục tiêu & Tầm nhìn

14.06.2019

Mục tiêu

  • Cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, dịch vụ hậu mãi tốt nhất đến cho khách hàng
  • Tạo công việc ổn định cho người lao động với phúc lợi ổn định và phát triển.
  • Phát triển các công nghệ, giải pháp mới đóng góp cho sự phát triển chung của ngành môi trường, xử lý nước

Tầm nhìn

  • Trở thành doanh nghiệp lớn trong ngành nước tại Việt Nam
  • Xuất khẩu hàng hóa giá trị đi thị trường khu vực và thế giới

Sứ mệnh

  • Có năng lực để đáp ứng được tối đa yêu cầu và làm hài lòng khách hàng

Giá trị cốt lõi

  • Kỹ thuật - Technical
  • Sáng tạo - Creative
  • Nhiệt huyết - Passionate

---

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Dời núi và lấp biển

Quyết chí ắt thành công

 

Tin tức liên quan