HYDROTECH
Hệ thống tuyển nổi không khí hòa tan là một loại thiết bị tách rắn - lỏng được sử dụng phổ biến trong ngành xử lý nước thải, có thể loại bỏ hiệu quả các chất lơ lửng, dầu mỡ, các chất cao su trong nước thải, là thiết bị chính của quá trình xử lý sơ bộ nước thải.
DMCA.com Protection Status