TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ & KỸ THUẬT ASPE / ANSI 45-2013 - Thiết kế hệ thoát nước mưa mái Siphonic

21.06.2023

Tiêu chuẩn ASPE/ANSI 45-2013 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống cấp nước và hệ thống thoát nước trong các tòa nhà dân dụng. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Hiệp hội Kỹ sư Cấp nước và Môi trường Mỹ (ASPE) và Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (ANSI) và đã được cập nhật lần cuối vào năm 2013.

ASPE/ANSI 45-2013 cung cấp các hướng dẫn chi tiết về việc thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống cấp nước và thoát nước an toàn và hiệu quả trong các tòa nhà dân dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tòa nhà như nhà ở, các tòa nhà thương mại, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện và các công trình khác.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn bao gồm các vấn đề về kích thước ống nước, hệ thống đường ống, thiết bị cấp nước và thoát nước, độ nghiêng của ống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải và các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn.

Tiêu chuẩn ASPE/ANSI 45-2013 cũng đề cập đến việc sử dụng các vật liệu và công nghệ mới nhất trong việc xây dựng hệ thống cấp nước và thoát nước. Nó đảm bảo rằng hệ thống này đáp ứng được các yêu cầu về sức khỏe, tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường.

Đối với các nhà thiết kế, kỹ sư và nhà thầu xây dựng, tuân thủ tiêu chuẩn ASPE/ANSI 45-2013 là rất quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống cấp nước và thoát nước trong tòa nhà được thiết kế và triển khai một cách đúng quy cách và an toàn.

Với tiêu chuẩn này, ASPE và ANSI đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu suất của hệ thống cấp nước và thoát nước trong các tòa nhà dân dụng, góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe công chúng và bảo vệ môi trường.

Dưới đây là nội dung tiêu chuẩn ASPE/ANSI 45-2013

Tiêu chuẩn Thiết kế và Kỹ thuật Hệ thống ống nước ASPE được phát triển thông qua một quá trình phát triển tiêu chuẩn đồng thuậnphù hợp với các yêu cầu của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. Quá trình đồng thuận sử dụng từ các tình nguyện viên đại diện cho vô số quan tâm và quan điểm để tạo nên tiêu chuẩn thiết kế hệ thống ống nước cho các kỹ sư và nhà thiết kế hệ thống ống nước. Hiệp hội kỹ sư hệ thống ống nước Hoa Kỳ đã thiết lập các quy tắc và quy trình được sử dụng bởi từng ủy ban tiêu chuẩn để đảm bảo tính khách quan và công bằng trong quá trình phát triển mỗi tiêu chuẩn. Quyết định của mỗi ủy ban là độc lập và Hiệp hội không phân tích, đánh giá hoặc cung cấp bất kỳ xác minh độc lập bổ sung nào về tính chính xác hoặc tính hợp lý của thông tin được cung cấp trong mỗi tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn thiết kế và kỹ thuật hệ thống ống nước được thiết kế để cung cấp thông tin chính xác và có thẩm quyền cho việc thiết kế và đặc điểm kỹ thuật của hệ thống ống nước. Hiệp hội kỹ sư hệ thống ống nước Hoa Kỳ không đảm bảo hoặc bảo đảm, được thể hiện hay ngụ ý, về dữ liệu và thông tin có trong tài liệu này và từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích nào đối với bất kỳ người hoặc tài sản nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác thuộc bất kỳ bản chất nào dù là đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả hoặc đền bù, trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc dựa vào tài liệu này.

Tất cả dữ liệu và thông tin được cung cấp với sự hiểu biết rằng Hiệp hội Kỹ thuật Hệ thống ống nước Hoa Kỳ không tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ pháp lý, tư vấn, kỹ thuật hoặc chuyên nghiệp khác. Nếu cần tư vấn pháp lý, tư vấn hoặc tư vấn kỹ thuật hoặc hỗ trợ chuyên gia khác, thì nên sử dụng dịch vụ của một chuyên gia có năng lực. Hơn nữa, người sử dụng tài liệu này nên tham khảo các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương. Các tiêu chuẩn ASPE không nhằm mục đích đề xuất bất kỳ hành động nào không tuân thủ luật hiện hành và không có gì trong tài liệu này được hiểu là làm như vậy.

Các tiêu chuẩn ASPE có thể được sửa đổi và ban hành Dự thảo Sửa đổi Tạm thời. Tiêu chuẩn ASPE chính thức sẽ bao gồm phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn cùng với bất kỳ Dự thảo sửa đổi tạm thời nào và bất kỳ bản đính chính nào đã được ban hành. Để xác định ấn bản hiện hành phải có hoặc không có sửa đổi của tiêu chuẩn này, hãy tham khảo trang web của ASPE tại aspe.org hoặc liên hệ với Hiệp hội theo địa chỉ được hiển thị bên dưới.

Chỉ những tuyên bố bằng văn bản được xử lý và phát hành chính thức bởi ủy ban tiêu chuẩn thích hợp với sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Hiệp hội mới được coi là thông tin chính thức của ASPE về bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Nhóm công tác ASPE 45 - Hệ thống thoát nước trên mái nhà

Chủ tịch: Peter Kraut, PE, South Coast Engineering Group David Weisz, PE, UV-System

William Deardurff, CPD, Dynamix Engineering Ltd. Dennis Cavallaro, CPD, LEED AP, Southland Industries

Jay Stenklyft, Wade Engineered Products

Vic Hines, CPD, LEED AP, Charlotte Pipe & Foundry Co William Ross, Hydromax Inc. Ltd.


Phiên bản của Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật hệ thống thoát nước trên mái ASPE Siphonic này do Nhóm công tác 45 của ASPE - Hệ thống thoát nước mái Siphonic chuẩn bị. Danh sách dưới đây đại diện cho thành viên ủy ban tại thời điểm văn bản cuối cùng của tiêu chuẩn này được bỏ phiếu.

Download

 

Tin tức liên quan
DMCA.com Protection Status