• Giới thiệu
  • Thông số kỹ thuật
  • Video clip
  • Tải về

HYDROTECH Giới thiệu

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:

DAF được sử dụng rộng rãi để xử lý nước thải công nghiệp, bất kể từ các nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất và nhà máy giấy hay các ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:

Hệ thống DAF được sử dụng rộng rãi trong tái sử dụng nước thải công nghiệp, hệ thống tiền xử lý trước khi xử lý màng, tái sử dụng nước thu hồi, quy trình màng sinh học MBBR

1.Kích thước bong bóng nhỏ hơn 10um, hiệu suất khí hòa tan trên 95%

2. Hiệu suất tách chất rắn cao, hàm lượng chất lơ lửng trong nước thải đầu ra có thể nhỏ hơn 20 mg / L

3. Khởi động một nút, không cần giám sát, dịch vụ kỹ thuật số đám mây có thể được thực hiện

 

HYDROTECH Thông số kỹ thuật

HYDROTECH Video clip

HYDROTECH Tải về

DMCA.com Protection Status