HYDROTECH
Ống thoát nước tiêu âm Valsir PP3 ® là hệ thống xử lý chất thải bao gồm các đường ống, phụ kiện và phụ kiện dùng để xây dựng hệ thống thoát nước thải và nước mưa. Valsir PP3 ® là một hệ thống cực kỳ nhẹ và nhờ có khớp nối thẳng vừa vặn với phớt thủy lực, nó là giải pháp đơn giản nhất để xây dựng hệ thống xử lý chất thải và thoát nước.
DMCA.com Protection Status