HydroTech thiết kế và tư vấn các giải pháp thiết bị công nghệ cho công trình đầu vào nhà máy xử lý nước thải

HYDROTECH
Máy tách rác tinh lược cào là thiết bị tách rác thông dụng nhất, có ứng dụng đa dạng trong các công trình thu nước xử lý nước thải và nước mặt.
HYDROTECH
Máy lược rác tĩnh có thể làm giảm nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước và giảm tải xử lý của quá trình tiếp theo. Nó là một thiết bị lọc nước thải đơn giản nhưng hiệu quả tuyệt vời, và có thể thu hồi các chất rắn hoặc keo như chất rắn lơ lửng và trầm tích và đặc biệt, không cần cung cấp điện
DMCA.com Protection Status