Cách xác định hàm lượng dung dịch Javen

25.05.2023

Hiện nay có hai hình thức sản xuất Dung dịch Nước Javen  trong khử trùng nước cấp và nước thải.  Cách thứ nhất là sản xuất Javen công nghiệp trong nhà máy. Cách thứ hai là Javen được tạo thành từ điện phân nước muối ăn (NaCl) tại chỗ bằng máy điều chế Javen theo mẻ hoặc Máy điều chế Javen liên tục. Tùy theo nhu cầu, dung dịch Javen được điều chế với các nồng độ khác nhau. Dưới đây là cách xác định hàm lượng dung dịch Javen thông qua việc xác định hàm lượng Clo hữu hiệu có trong dung dịch.

Cách xác định hàm lượng Clo  Javen hữu hiệu

Dựa trên phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử, Clo hữu hiệu có trong mẫu ở trường axit sẽ đẩy ra một lượng I2 tương đương từ KI, dùng dung dịch Na2S2O3 tiêu chuẩn chuẩn độ I2 sinh ra với chỉ thị hồ tinh bột. Tại điểm tương đương dung dịch không màu.

Thuốc thử và dung dịch cần chuẩn bị:

- Dung dịch Axit HCl 0,4%;

- Dung dịch chỉ thị hồ tinh bột 0,5%;

- Dung dịch Kali iodua (KI) 5%;

- Dung dịch (Na2S2O3)0,1N.

Cách xác định

Cân khoảng 0,5g mẫu cho vào bình tam giác khô, sạch, nút mài bằng cân phân tích có độ chính xác cao. Chuẩn bị sẵn (30-50)ml HCl 0,4% và (15-20)ml KI 5% rồi cho vào bình tam giác trên, nhanh chóng đạy nút, lắc đều, để yên bình tam giác trong bóng tối khoảng (5-10) phút. Chuẩn độ bằng dung dịch tiêu chuẩn Na2S2O3 0,1N đến khi dung dịch chuyển sang màu vàng rơm, cho khoảng 1ml chỉ thị hồ tinh bột, dung dịch có màu xanh đen. Tiếp tục chuẩn độ đến mất màu hoàn toàn, chờ 30 giây không lại màu là đạt.

Tính hàm lượng:

Hàm lượng clo hữu hiệu (X1), tính bằng % theo công thức:  X1 = (0,355xV1)/G

Trong đó: V1 là thể tích dung dịch Na2S2O3 0,1N tiêu tốn, ml và G là khối lượng mẫu Javen cần thử, g.

Để biết thêm thông tin về dung dịch Javen vui lòng liên hệ tới số điện thoại 032 990 6796/077 632 8386 hoặc địa chỉ email: info@hydrotech.vnsales@hydrotech.vn

Xem thêm 

Tin tức liên quan
DMCA.com Protection Status