Disc Air Diffuser là một loại thiết bị sục khí bề mặt kiểu trục xoay ngang, các đĩa chải được cố định thống nhất vào trục chính. Đĩa chải bắt đầu quay cùng với trục chính dưới ổ đĩa của bộ truyền động và trộn nước, các giọt nước được ném vào không khí và kết thúc quá trình hiếu khí. Nó thúc đẩy dòng chảy tuần hoàn trong rãnh oxy hóa.
Các thách thức Nhà máy xử lý nước thải truyền thống là các cơ sở lớn, tập trung, có mùi. Như vậy, chúng chỉ có thể được xây dựng xa bên ngoài các trung tâm dân số. Điều này dẫn đến yêu cầu cơ sở hạ tầng lớn và chi phí điều trị cao hơn nhiều. Ngoài ra, hơn 90% chi phí xử lý toàn cầu không thực sự hướng đến việc xử lý nước, mà là trong mạng lưới cống rãnh. Với giá trị đất đai và sự khan hiếm nước ngày càng tăng, rõ ràng việc quản lý nước bền vững cho bất kỳ cộng đồng nào PHẢI bao gồm xử lý tại chỗ và tái chế nước tại các trung tâm dân cư. Tuy nhiên, nếu các nhà máy xử lý có mùi và cách xa người dân, thì đây không phải là một giải pháp bền vững về kinh tế hoặc bền vững.
Thiết bị sục khí bề mặt Aqualator - Giải pháp cấp khí hiệu quả, tiết kiệm cho các công trình xử lý sinh học hiếu khí như: Aeration Tank, Kênh Oxy hóa, Ao hiếu khí, ổn định HydroTech là đại diện phân phối tại Việt Nam cho Evoqua dòng máy Aqualator. Liên hệ: 0329906796