HydroTech cung cấp thiết bị và công nghệ xử lý bùn cho các loại hình

  • Bùn nhà máy xử lý nước thải
  • Bùn nhà máy nước cấp
  • Bùn cống đô thị
  • Phân bùn bể phốt (hầm cầu)
  • Giải pháp thiết kế:
  • Trọn gói (Thiết kế - Cung cấp - Lắp đặt)
  • Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ