Thiết bị lắng đóng vai trò quan trọng trong công trình xử lý nước cấp cho sinh hoạt, kể cả với nguồn nước ngầm hay nguồn nước mặt. Thiết bị lắng có vai trò tách bỏ một phần lớn các chất lơ lửng trong nước giúp nước được làm sạch và giảm tải cho bể lọc. Việc lựa chọn thiết bị lắng phụ thuộc vào đặc tính nguồn nước, lưu lượng, hàm lượng cặn lơ lửng, pH trong nước và một số chỉ tiêu khác. Những công nghệ lắng thường được sử dụng hiện nay như:

- Bể lắng đứng

- Bể lắng ngang

- Bể lắng lớp mỏng

- Bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng

- Bể lắng ly tâm có cầu gạt bùn

Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp thông tin và được hỗ trợ.