Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu cho IoT tại Việt Nam

02.12.2020

Công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) đã được ứng dụng và tích hợp rộng rãi trong rất nhiều công đoạn phát triển và triển khai hệ thống cho nhiều ứng dụng và dịch vụ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có các tiêu chuẩn mang tính chuyên dụng và thực tiễn nhằm hướng dẫn việc thiết kế, phát triển và triển khai các hệ thống IoT.

Tin tức liên quan