HydroTech thiết kế và cung cấp, lắp đặt các thiết bị công nghệ cho công trình thu nước sông và giếng khoan: máy vớt rác, đường ống, trạm bơm...