HydroTech thiết kế và tư vấn các giải pháp thiết bị công nghệ cho công trình đầu vào nhà máy xử lý nước thải

Máy tách rác tinh lược cào là thiết bị tách rác thông dụng nhất, có ứng dụng đa dạng trong các công trình thu nước xử lý nước thải và nước mặt.